Basisprijs vanaf:
  Rolls Royce Silver Cloud III
Bentley Eight
Bentley MK 6
€ 395
€ 395
€ 395

 

Alle prijzen gelden voor de 1ste 5 uur en tot 75 kilometer. Het aantal uren en kilometers wordt berekend vanaf vertrek en aankomst standplaats Beautiful Day Trouwservice te weten Bennekom.

Voor ieder volgend uur bedraagt de huurprijs € 45. Voor afstanden van meer dan 75 kilometer wordt € 1,90 per kilometer in rekening gebracht. Alle prijzen zijn inclusief in stijl geklede chauffeur, gebruik zijden bloemstuk en een glas champagne.

Voor het huren van de auto's per uur geldt een uurtarief van € 98 , minimaal twee uur, en een kilometerprijs van € 2,25. Uiterlijk 2 weken voor de trouwdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op de rekening van Beautiful Day Trouwservice.

Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

 
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade of letsel aan/bij huurder of materiële zaken van huurder welke is veroorzaakt of een gevolg is van de huur van een van haar auto's. Verhuurder is niet aansprakelijk voor kosten die door de huurder moeten worden gemaakt voor het door overmacht niet op de afgesproken datum/tijd kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken, zowel direct als indirect. Verhuurder zal in geval van technische storing of anderzins zorgen voor een vervangende auto voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt en redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden.